Projekt VaV - Modelování spalování v ohništi práškových kotlů

Vývoj SW, který zjednoduší zadávání (pre-processing) a vyhodnocování (post-processing) CFD modelů spalování,
analýza aktuálně používaných submodelů, jejich kombinací a nastavení v rámci řešení spalování a jejich následné
testování.

Referenční projekty

Kompletní seznam realizací