O společnosti

Společnost Provyko preferuje otevřenou komunikaci se zákazníkem, tak aby jednání co nejefektivněji směřovala k úspěšnému dokončení projektů. Bereme zodpovědnost na sebe, také proto jsme silným hráčem na trhu.

Společnost Provyko s.r.o 

je zejména dodavatel a poskytovatel servisu v oblasti kotlů a tepelných výměníků. V současnosti má 45 zaměstnanců se znalostmi a zkušenostmi v oblasti návrhu, konstrukce a projektové realizace kotlů. Naše práce je založena na inovativním přístupu ke každému projektu a otevřené komunikaci se zákazníkem. 

Mezi naše hlavní produkty a služby patří
 • Nové kotle a rekonstrukce kotlů
 • Spalovací systémy kotlů
 • Denitrifikace spalovacích zařízení ​– opatření pro snížení emisí oxidů dusíku 
 • Mlýnské okruhy 
 • Tepelné výměníky, výměníkové stanice 
 • Technické služby - studie proveditelnosti, konzultační a poradenská činnost 
 • Servis na klíč - od návrhu, přes realizaci až k pravidelnému servisu
Politika integrovaného systému (QMS a EMS)

Politika vychází ze strategie společnosti a její vize.

Našim střednědobým cílem je:

 • Stále rozvíjet a upevňovat naši pozici uznávané inženýrsko-dodavatelské společností v oboru navrhování energetických zařízení v České republice a na Slovensku
 • Vytváření nových produktů a hledání nových příležitostí v rámci ekologizace provozů elektráren a tepláren

Naším dlouhodobým cílem je rozšíření aktivního působení na dalších trzích.

Rozsahem poskytovaných služeb významně přispíváme k ochraně životního prostřední. Tento směr bude stále jednou z našich priorit. Kvalita našich produktů a služeb patří mezi hlavní cíle společnosti. Společnost se hlásí k politice trvale udržitelného rozvoje a se svými zákazníky rozvíjí dlouhodobá partnerství.

Vedení společnosti se v rámci politiky zavazuje
 • Poskytovat svým zákazníkům nejkvalitnější služby na základě inovativních řešení a posledních poznatků vědy a techniky a to v souladu se zvyšováním ochrany životního prostředí
 • Dbát na trvalou spokojenost zákazníků, plnění jejich potřeb a očekávání
 • Zajišťovat nezbytné zdroje nutné pro realizaci produktů a souvisejících procesů
 • Zajišťovat vhodnou a srozumitelnou interní a externí komunikaci
 • Naplňovat a neustále zvyšovat efektivitu systému managementu
 • Udržovat a dále zvyšovat kvalifikaci a motivaci svých zaměstnanců s cílem podpořit jejich odpovědnost při realizaci všech procesů ve společnosti
 • Dodržovat požadavky právních předpisů, ale i jiné požadavky vycházející z předmětných norem a specifických smluvních požadavků zákazníka
 • Dbát na bezpečnost svých zaměstnanců
 • Být odpovědnými k životnímu prostředí a jeho trvalé ochraně
 • Zdokonalovat systém prevence a neustále se zlepšovat v rámci vyhlášené politiky a cílů
Certifikáty společnosti

Cílem společnosti je rychle a především kvalitně plnit požadavky zákazníka s ohledem na dopad na životní prostředí a BOZP. Z tohoto důvodu se společnost rozhodla pro zavedení a uplatňování certifikovaného systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 45001. Dále naše společnost získala potřebné oprávnění pro montáž, revizi atd., u vyhrazených plynových zařízení.

 • ČSN EN ISO 9001    Systém managementu kvality

Certifikát

 • ČSN EN ISO 14001  Systém managementu environmentu

Certifikát

 • ČSN EN ISO 45001  Systém řízení bezpečnosti

Certifikát

 • Oprávnění k montážím, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení
Certifikát
 • Oprávnění k výrobě, montážím a opravám vyhrazených tlak. zařízení, revizím a zkouškám provozovaných tlak. zařízení
Certifikát
Certifikáty profesí

V naší společnosti pracuje mnoho certifikovaných pracovníků. Díku tomu jsem schopni zastřešit širokou škálu projektů a požadavků zákazníka.

 • Autorizovaný inženýr

Certifikát

 • Autorizovaný inženýr

Certifikát

 • Autorizovaný technik

Certifikát

 • Osvědčení k obsluze kotlů

Certifikát

 • Osvědčení pro revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení

Certifikát

 • Osvědčení pro revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Certifikát

 • Osvědčení pro revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Certifikát

 • Osvědčení pro stavební a první tlakové zkoušky vyrobených, smontovaných, opravených tlak. zařízení

Certifikát

 • Osvědčení pro montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení

Certifikát

 • Osvědčení pro montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení

Certifikát

Partneři