Produkty a služby

Mezi naše hlavní přednosti patří rychlost návrhu řešení a zpracování dokumentace. Současně je každý projekt posuzován individuálně, aby navržené řešení co nejlépe vyhovovalo specifickým požadavkům zákazníka nebo okolnostem v místě umístění technologie.

Katalog produktů a služeb
1
Nové kotle
Nové kotle Naše nabídka zahrnuje kotle spalující pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i kotle na využití tepla z odpadních spalin.
Zobrazit detail
2
Spalovací systémy
Spalovací systémy Nabízíme projekty a realizace nových spalovacích systémů a rovněž návrhy a realizace rekonstrukcí a modifikací stávajících spalovacích systémů pro všechny typy kotlů.
Zobrazit detail
3
Denitrifikace spalovacích zařízení
Denitrifikace spalovacích zařízení DeNOx - denitrifikace spalovacích zařízení. Komplexní a inovativní návrhy řešení pro snižování obsahu oxidů dusíku ve spalinách spalovacích zařízení.
Zobrazit detail
4
Mlýnské okruhy
Mlýnské okruhy Naše společnost se zabývá mlýnicemi pro přípravu uhelného prášku granulačních a výtavných kotlů.
Zobrazit detail
5
Tepelné výměníky
Tepelné výměníky Poskytujeme komplexní služby v oblasti trubkových výměníků tepla pro energetiku a průmysl.
Zobrazit detail
6
Měření vzduchospalinových tras
Měření vzduchospalinových tras Realizujeme měření vzduchospalinových tras kotlů do teploty média 500 °C pomocí rychlostních sond.
Zobrazit detail
7
CFD analýzy
CFD analýzy CFD analýzy zahrnující zejména proudění, přenos tepla a chemické reakce se stávají nástrojem, který může napomáhat jak zlepšování parametrů zařízení, tak správnému pochopení funkce zařízení.
Zobrazit detail
8
Pevnostní výpočty
Pevnostní výpočty Provádíme širokou škálu pevnostních analýz u vysoce namáhaných částí energetických zařízení.
Zobrazit detail
9
Ekooptim
Ekooptim V současnosti provozované elektrárny, teplárny a průmyslové energetiky mají velký potenciál pro podstatné zlepšení svého hospodaření a dodatečný finanční přínos úpravami a modernizacemi svého zařízení.
Zobrazit detail
Stáhnout kompletní katalog produktů a služeb