Aktuálně se nacházíte zde

Vytisknout

Obsah stránky

Politika integrovaného systému (QMS a EMS)

Politika vychází ze strategie společnosti a její vize.

Našim střednědobým cílem je:
 

 • stále rozvíjet a upevňovat naši pozici uznávané inženýrsko-dodavatelské společností v oboru navrhování energetických zařízení v České republice a na Slovensku
 • vytypování a vytváření 'nových' produktů a hledání nových příležitostí v rámci ekologizace provozů elektráren a tepláren

Našim dlouhodobým cílem je aktivní působení na dalších trzích a jejich rozšiřování.

Svými technickými řešeními a rozsahem poskytovaných služeb významně přispíváme k ochraně životního prostřední. Tento směr bude stále jednou z našich priorit.
Kvalita našich produktů a služeb patří mezi hlavní cíle společnosti.
Společnost se hlásí k politice trvale udržitelného rozvoje a se svými zákazníky rozvíjí dlouhodobá partnerství.

Vedení společnosti se v rámci politiky zavazuje

 1. Poskytovat svým zákazníkům nejkvalitnější služby na základě inovativních řešení a posledních poznatků vědy a techniky a to v souladu se zvyšováním ochrany životního prostředí.
 2. Dbát na trvalou spokojenost zákazníků, plnění jejich potřeb a očekávání.
 3. Zajišťovat nezbytné zdroje nutné pro realizaci produktů a souvisejících procesů.
 4. Zajišťovat vhodnou a srozumitelnou interní a externí komunikaci.
 5. Naplňovat a neustále zvyšovat efektivitu systému managementu.
 6. Udržovat a dále zvyšovat kvalifikaci a motivaci svých zaměstnanců s cílem podpořit jejich odpovědnost při realizaci všech procesů ve společnosti.
 7. Dodržovat požadavky právních předpisů, ale i jiné požadavky vycházející z předmětných norem a specifických smluvních požadavků zákazníka.
 8. Dbát na bezpečnost svých zaměstnanců.
 9. Být odpovědnými k životnímu prostředí a jeho trvalé ochraně.
 10. Zdokonalovat systém prevence a neustále se zlepšovat v rámci vyhlášené politiky a cílů.

V Brně 1. srpna 2019
Ing. Alojz Boko
Ředitel společnosti

 

 

ISO

Název Typ
ISO 14001 pdf pdf
ISO 9001 pdf pdf