Aktuálně se nacházíte zde

Vytisknout

Obsah stránky

Politika integrovaného systému (QMS a EMS)

Politika vychází z vize a strategie společnosti.
Našim střednědobým cílem je dále rozvíjet a upevňovat naši pozici uznávané inženýrsko-dodavatelské společností v oboru navrhování energetických zařízení v České republice a na Slovensku.
Našim dlouhodobým cílem je aktivní působení na dalších trzích a jejich rozšiřování.
Svými technickými řešeními a rozsahem poskytovaných služeb významně přispíváme k ochraně životního prostřední. Tento směr bude stále jednou z našich priorit.
Kvalita služeb a produktů patří mezi hlavní cíle společnosti.
Společnost se hlásí k politice trvale udržitelného rozvoje a se svými zákazníky rozvíjí dlouhodobá partnerství.

Vedení společnosti se v rámci politiky zavazuje

  1. Poskytovat svým zákazníkům nejkvalitnější služby na základě inovativních řešení a posledních poznatků vědy a techniky a to v souladu se zvyšováním ochrany životního prostředí.
  2. Dbát na trvalou spokojenost zákazníků, plnění jejich potřeb a očekávání.
  3. Zajišťovat nezbytné zdroje nutné pro realizaci produktů a souvisejících procesů.
  4. Zajišťovat vhodnou a srozumitelnou interní a externí komunikaci.
  5. Naplňovat a neustále zvyšovat efektivitu systému managementu.
  6. Udržovat a dále zvyšovat kvalifikaci a motivaci svých zaměstnanců s cílem podpořit jejich odpovědnost při realizaci všech procesů ve společnosti.
  7. Dodržovat požadavky právních předpisů, ale i jiné požadavky vycházející z předmětných norem a specifických smluvních požadavků zákazníka.
  8. Dbát na bezpečnost svých zaměstnanců.
  9. Být odpovědnými k životnímu prostředí a její trvalé ochrany.
  10. Zdokonalovat systém prevence a neustále se zlepšovat v rámci vyhlášené politiky a cílů.

V Brně 7. ledna 2015
Ing. Alojz Boko
Ředitel společnosti

 

 

ISO

Název Typ
ISO 14001 pdf pdf
ISO 9001 pdf pdf