Měření vzduchospalinových tras

Realizujeme měření vzduchospalinových tras kotlů do teploty média 500 °C pomocí rychlostních sond.

Realizujeme měření vzduchospalinových tras kotlů do teploty média 500 °C pomocí rychlostních sond. Dále disponujeme aparaturou na měření emisí v odchozích spalinách, např. NOx a CO.

Měřením jsme schopni určit:
 • Rychlostní profil v průřezu potrubí v místě síťového měření
 • Skutečný průtok média v místě měření
 • Ventilaci mlýnských okruhů na výstupu z třídičů
 • Opravný koeficient, kterým lze kalibrovat provozní měření průtoku daného média
Pro měření průtoku používáme:
 • Prandtlova trubice o délkách 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m a 2,5 m
 • Přímá sonda (S-sonda) o délkách 1,0 m a 1,5 m
 • mikromanometry a manometry společnosti AIRFLOW.
Další využívaná měřící technika:
 • Přenosný emisní analyzátor NOVA PLUS of firmy MRU
 • Průmyslový endoskop Olympus IPLEX LX  model IV 

 

Realizujeme odběr uhelného prášku hnědouhelných a černouhelných práškových kotlů pomocí izokinetické odběrové sondy a dokážeme okamžitě provést granulometrický rozbor odebraného uhelného prášku pomocí analytického sítovacího stroje.

Odběrem jsme schopni určit:
 • Hmotnostní rozložení uhelného prášku v průřezu práškovodu v místě odběru
 • Granulometrický rozbor odebraného uhelného prášku
Pro odběr uhelného prášku a granulometrii používáme:
 • Izokinetická odběrová sonda
 • Analytický sítovací stroj AS 200 control
 • Váhy KERN KB 3600-2N