Aktuálně se nacházíte zde

Vytisknout

Obsah stránky

Technické služby a poradenská činnost

Zákazníkům nabízíme poradenskou činnost v níže uvedených oblastech:

 • Prodloužení životnosti a zvýšení účinnosti kotlů
 • Využití odpadního tepla spalin
 • Posouzení změny palivové základny
 • Posouzení vhodnosti aplikace SNCR
 • Aplikace nových technologií
 • Technicko-ekonomické posouzení investičních záměrů a nabídek týkajících se retrofitů a úprav kotlů
 • Řešení provozních problémů:
  • struskování
  • dosažení minimálního a maximálního výkonu
  • stability hoření
  • dopadů recirkulace spalin a spalování s nižšími přebytky vzduchu
  • řešení pevnostních problémů tlakových celků

Poradenská činnost

Technické služby a poradenská činnost

Název Typ
CFD analýzy pdf pdf
EKOOPTIM pdf pdf
Měření vzduchospalinových tras kotle, odběr uhelného prášku pdf pdf