Aktuálně se nacházíte zde

Vytisknout

Obsah stránky

SCR - Selektivní katalytická redukce

V rámci projektů denitrifikace spalin nabízíme komplexní a inovativní design pokročilých SCR

systémů s využitím nejmodernějších technologií.

 Tato technologie umožňuje:

 

  • vysoce účinné snížení emisí NOx bez vlivu na spalovací proces
  • spolehlivé plnění emisních limitů dle současné i nově připravované direktivy dle závěrů BAT
  • nízká produkce čpavkového skluzu
  • zachování vysoké kvality popelovin s možností jejich dalšího použití v navazujícím průmyslu
  • zachování další možnosti optimalizace kotlů s ohledem na případné další změny emisních limitů NOx, NH3 a Hg

SCR

Název Typ
SCR pdf pdf