Aktuálně se nacházíte zde

Vytisknout

Obsah stránky

Spalovací systémy

  • Analýzy stávajících spalovacích systémů s ohledem na budoucí emisní limity a možnost aplikace SNCR nebo SCR
  • Komplexní návrhy spalování
  • Rekonstrukce a modifikace systémů dohořívacích vzduchů
  • Reburning
  • Seřizování a optimalizace spalování
  • Konstrukce a výroba nízkoemisních hořáků

Mezi základní faktory, které ovlivňují tvorbu NOx, patří zejména rychlost hoření, teplota plamene, délka plamene, přebytek vzduchu a jemnost uhelného prášku. Mezi technologie snižování emisí NOx v rámci spalovacího procesu patří aplikace primárních metod.

Tyto metody zahrnují instalaci nízkoemisních hořáků, tzn. Low NOx Burners (LNB), reburningu, pásem dohořívacího vzduchu, dále recirkulaci spalin a dalších komponentů podporujících optimalizaci spalování s ohledem na redukci NOx.

Spalovací systémy

Název Typ
Litá ústí hořáků pdf pdf
Proudové uhelné nízkoemisní hořáky pdf pdf
Rozsah činností – spalovací systémy pdf pdf
Seřizování, odlaďování a optimalizace provozu spalovacího systému pdf pdf
Spalovací systémy pdf pdf
Spalovací systémy na spalování černého uhlí pdf pdf
Spalovací systémy na spalování hnědého uhlí pdf pdf
Spalovací systémy na spalování plynných a kapalných paliv pdf pdf
Turbulentní uhelné nízkoemisní hořáky pdf pdf