Tepelné výměníky

Poskytujeme komplexní služby v oblasti trubkových výměníků tepla pro energetiku a průmysl.

Dodáváme trubkové tepelné výměníky pro energetiku a průmysl dle vlastního tepelného a konstrukčního návrhu nebo na základě zadaného basic designu zákazníka. Konstrukce našich výměníků je založena na termodynamických výpočtech a na mezinárodně uznávaných standardech. Ke každému návrhu zařízení přistupujeme individuálně dle potřeby provozovatele.

Tepelný návrh výměníků provádíme v souladu s HEI standardem a vlastními zkušenostmi. Konstrukce a pevnostní návrh výměníků je možná podle norem EN13445, ASME VIII div.1, DIN-AD2000M, ČSN 690010. Maximální parametry pevnostního dimenzování do 300 bar/500 °C. Samozřejmostí je implementace směrnice 2014/68/EU (PED).

Pro pevnostní výpočty nestandardních částí aplikujeme metodu konečných prvků (FEA). Inženýring zahrnuje i přepočet vnějšího zatížení aparátů, např. seismicitu. 

Nabízené služby
 • Poradenství a konzultační činnost 
 • Tepelný návrh výměníku
 • Konstrukční a pevnostní návrh výměníku
 • Výrobní dokumentace a inženýring 
 • Dodávky kompletních systémů 
 • Koordinace ve výrobě včetně schvalování a dozorování NoBo
 • Montáž zařízení a uvedení do provozu 
 • Servisní práce
Přínosy pro zákazníka
 • Zvýšení účinnosti cyklu
 • Zlepšení provozních parametrů
 • Rekuperace odpadního tepla
 • Snížení provozních nákladů
Nízkotlaké ohříváky

Vícecestné, s vlásničkami nebo s přímými trubkami, se snímatelnou vodní komorou, integrovaným chladičem kondenzátu. V provedení horizontálním nebo vertikálním vzhledem k dispozičním omezením nebo dle přání zákazníka.

Vysokotlaké ohříváky

Nejčastěji dvoucestné, s vlásničkami, v provedení vertikálním nebo horizontálním, celosvařované konstrukce, vodní komora opatřena samotěsnícím uzávěrem. S integrovanými vestavbami chladiče kondenzátu a srážeči páry.

Povrchové kondenzátory, topné ohříváky

Povrchové kondenzátory do výkonu turbíny cca 100 MW, tj. kondenzátory do cca 100 t a průměru 3,5 m. S axiálním nebo radiálním vstupem páry. Konstrukce kondenzátorů umožňuje kontinuální čištění teplosměnných trubek. Teplosměnné trubky z materiálu nerez, mosaz nebo titan.

Topné ohříváky pracující v přetlaku, případně mírném podtlaku. Vícecestné, s vlásničkami nebo přímými trubkami, v provedení horizontálním nebo vertikálním. S integrovanými vestavbami chladiče kondenzátu a parovzdušné směsi.

Speciální výměníky, tlakové, netlakové nádoby

Další tepelné výměníky jsou například parní ohříváky vzduchu, chladiče, tlakové a netlakové nádoby.