Denitrifikace kotle K14, Ostrava

Místo realizace: Elektrárna Třebovice, kotel K14
Termín realizace: 2014 – 2015

 Kotel, typ

Rekonstrukce kotle s výtavnou komorou na granulační

 Parametry kotle
 • 161 MWt; 220 t/h; 10,89 MPa; 535 °C
 • Černé uhlí
 Rozsah dodávky
 • Návrh technického řešení změny sušení uhlí
 • Zpracování dokumentace
 • Brýdový ventilátor
 • Systém recirkulace horkých a teplých spalin
 • Supervize montáže
 • Uvedení zařízení do provozu
 Milníky
 • Zahájení realizace: 3/2014
 • Termín dokončení: 11/2015
 Kotel, typ

Rekonstrukce kotle s výtavnou komorou na granulační

 Parametry kotle
 • 161 MWt; 220 t/h; 10,89 MPa; 535 °C
 • Černé uhlí
 Rozsah dodávky
 • Návrh technického řešení změny sušení uhlí
 • Zpracování dokumentace
 • Brýdový ventilátor
 • Systém recirkulace horkých a teplých spalin
 • Supervize montáže
 • Uvedení zařízení do provozu
 Milníky
 • Zahájení realizace: 3/2014
 • Termín dokončení: 11/2015

Referenční projekty

Kompletní seznam realizací