Výměníková stanice horkovodu pro Veolia Energie ČR, a.s.

Místo realizace: Teplárna Přerov
Termín realizace: 2018

 Typ projektu Náhrada stávající parovodní rozvodny tepla horkovodní stanicí 
 Parametry stanice
 • Instalovaný tepelný výkon: 35+35(43)+43 MW
 • Korigovaný tep. výkon do HV sítě:  96MW
 • Teplotní spád zimní (letní) režim:  140/60 (85/55)°C
 Rozsah dodávky
 • Návrh technického řešení (CE, BE, DE)
 • VSH – rozdělovače, potr. Trasy, dodávka ŠO1
 • Rozvody silnoproudu, MaR a ASŘ
 • Tlaková oddělovací stanice, trafostanice a EPS

 Garantované parametry

 • Minimální výkon špičkového ohříváku 35MWt pro NT páru
 • Minimální výkon špičkového ohříváku 43MWt pro ST páru
 • Provozní spolehlivost > 99,9 %
 Milníky
 • Zahájení realizace: 4/2018
 • Termín dokončení: 12/2018
 Typ projektu Náhrada stávající parovodní rozvodny tepla horkovodní stanicí 
 Parametry stanice
 • Instalovaný tepelný výkon: 35+35(43)+43 MW
 • Korigovaný tep. výkon do HV sítě:  96MW
 • Teplotní spád zimní (letní) režim:  140/60 (85/55)°C
 Rozsah dodávky
 • Návrh technického řešení (CE, BE, DE)
 • VSH – rozdělovače, potr. Trasy, dodávka ŠO1
 • Rozvody silnoproudu, MaR a ASŘ
 • Tlaková oddělovací stanice, trafostanice a EPS

 Garantované parametry

 • Minimální výkon špičkového ohříváku 35MWt pro NT páru
 • Minimální výkon špičkového ohříváku 43MWt pro ST páru
 • Provozní spolehlivost > 99,9 %
 Milníky
 • Zahájení realizace: 4/2018
 • Termín dokončení: 12/2018

Referenční projekty

Kompletní seznam realizací