Ekologizace kotlů K9, K10, Ostrava

Místo realizace: Ocelárny ArcelorMittal Ostrava, kotel K9 a K10
Termín realizace: 2017-2019

 Kotel, typ Granulační, dvoutahový kotel s přirozenou cirkulací,
nepřímým foukáním a bubnovou mlýnicí 
 Parametry kotle
 • 200 t/h; 9,6 MPa(a); 525 °C
 • Černé uhlí, vysokopecní plyn, koksárenský plyn
 Rozsah dodávky
 • Návrh technického řešení rekonstrukce kotle
 • Zpracování dokumentace
 • Modifikace výparníku (nové výhyby)
 • Modifikace spalovacího systému (nové naklápěcí dýzy OFA,
  ové brýdové hořáky, úprava a dodávka nových částí vzduchovodů)
 • Nový monitorovací systém stability hoření RSS3
 • Oprava plynového hospodářství a nové výkonové a stabilizační plynové hořáky
 • Úprava a dodávka nových částí mlýnského okruhu (nové cyklónové odlučovače,
  nová technologie recirkulace spalin a úprava mlýnských ventilátorů)
 • Úprava a optimalizace sekundárních opatření SNCR
 • Výměna bezpečnostního systému kotle
 • Demontáž a montáž technologie
 • Uvedení zařízení do provozu

 Garantované emise

 • NOx < 200 mg/Nm3
 • COx < 150 mg/Nm3 
 Milníky
 • Zahájení realizace: 8/2017
 • Termín dokončení: 3/2019
 Kotel, typ Granulační, dvoutahový kotel s přirozenou cirkulací,
nepřímým foukáním a bubnovou mlýnicí 
 Parametry kotle
 • 200 t/h; 9,6 MPa(a); 525 °C
 • Černé uhlí, vysokopecní plyn, koksárenský plyn
 Rozsah dodávky
 • Návrh technického řešení rekonstrukce kotle
 • Zpracování dokumentace
 • Modifikace výparníku (nové výhyby)
 • Modifikace spalovacího systému (nové naklápěcí dýzy OFA,
  ové brýdové hořáky, úprava a dodávka nových částí vzduchovodů)
 • Nový monitorovací systém stability hoření RSS3
 • Oprava plynového hospodářství a nové výkonové a stabilizační plynové hořáky
 • Úprava a dodávka nových částí mlýnského okruhu (nové cyklónové odlučovače,
  nová technologie recirkulace spalin a úprava mlýnských ventilátorů)
 • Úprava a optimalizace sekundárních opatření SNCR
 • Výměna bezpečnostního systému kotle
 • Demontáž a montáž technologie
 • Uvedení zařízení do provozu

 Garantované emise

 • NOx < 200 mg/Nm3
 • COx < 150 mg/Nm3 
 Milníky
 • Zahájení realizace: 8/2017
 • Termín dokončení: 3/2019

Referenční projekty

Kompletní seznam realizací