Snížení NOx v Teplárně Trmice

Místo realizace: Teplárna Trmice
Termín realizace: 2019 - 2022

 Typ zařízení

SCR jednotka s katalyzátorem na snížení NOx ze 6-ti kotlů
v Teplárně Trmice. Technologie je umístěná za odsířením spalin.
Ohřev spalin je realizován parou pomocí parního ohříváku. 

 Parametry zařízení
 • Množství spalin  ≤ 882 000 Nm3/h
 • Odchozí teplota spalin ≤ 82°C
 Rozsah dodávky
 • Návrh technického řešení, projektová dokumentace
 • Hmotné dodávky (reaktor, spalinovody, parní
  ohřívák spalin, parní přípojka vč. regulační stanice,
  odvod kondenzátu, katalyzátor, dávkování reagentu,
  skladování a rozvody, pomocný ventilátor)
 • Uvedení zařízení do provozu
 • Dokumentace skutečného stavu

 Garantované emise

 • NOx ≤ 175 mg/Nm3
 • ​NH3 ≤ 3 mg/Nm3
 Milníky
 • Zahájení realizace: 11/2019
 • Termín dokončení: 03/2022
 Typ zařízení

SCR jednotka s katalyzátorem na snížení NOx ze 6-ti kotlů
v Teplárně Trmice. Technologie je umístěná za odsířením spalin.
Ohřev spalin je realizován parou pomocí parního ohříváku. 

 Parametry zařízení
 • Množství spalin  ≤ 882 000 Nm3/h
 • Odchozí teplota spalin ≤ 82°C
 Rozsah dodávky
 • Návrh technického řešení, projektová dokumentace
 • Hmotné dodávky (reaktor, spalinovody, parní
  ohřívák spalin, parní přípojka vč. regulační stanice,
  odvod kondenzátu, katalyzátor, dávkování reagentu,
  skladování a rozvody, pomocný ventilátor)
 • Uvedení zařízení do provozu
 • Dokumentace skutečného stavu

 Garantované emise

 • NOx ≤ 175 mg/Nm3
 • ​NH3 ≤ 3 mg/Nm3
 Milníky
 • Zahájení realizace: 11/2019
 • Termín dokončení: 03/2022

Referenční projekty

Kompletní seznam realizací