Denitrifikace kotle K3, Stonava

Místo realizace: areál Dolu ČSM sever Stonava, kotel K3
Termín realizace: 2013 – 2014

 Kotel, typ Granulační kotel s přirozenou cirkulací a čtyřmi kroužkovými mlýny
 Parametry kotle
  • 50 t/h; 3,7 MPa; 445 °C
  • Černé uhlí, degazační plyn
 Rozsah dodávky
  • Návrh technického řešení rekonstrukce kotle
  • Zpracování dokumentace
  • Spalovací systém (nové uhelné hořáky)
  • Systém recirkulace spalin
  • Demontáž a montáž technologie
  • Uvedení zařízení do provozu

 Garantované emise

  • NOx < 480  mg/Nm3
  • COx < 100 mg/Nm3
 Milníky
  • Zahájení realizace: 6/2013
  • Termín dokončení: 3/2014
 
 Kotel, typ Granulační kotel s přirozenou cirkulací a čtyřmi kroužkovými mlýny
 Parametry kotle
  • 50 t/h; 3,7 MPa; 445 °C
  • Černé uhlí, degazační plyn
 Rozsah dodávky
  • Návrh technického řešení rekonstrukce kotle
  • Zpracování dokumentace
  • Spalovací systém (nové uhelné hořáky)
  • Systém recirkulace spalin
  • Demontáž a montáž technologie
  • Uvedení zařízení do provozu

 Garantované emise

  • NOx < 480  mg/Nm3
  • COx < 100 mg/Nm3
 Milníky
  • Zahájení realizace: 6/2013
  • Termín dokončení: 3/2014
 

Referenční projekty

Kompletní seznam realizací