Denitrifikace kotle K3, Stonava

Místo realizace: areál Dolu ČSM sever Stonava, kotel K3
Termín realizace: 2013 – 2014

 Kotel, typ Granulační kotel s přirozenou cirkulací a čtyřmi kroužkovými mlýny
 Parametry kotle
 • 50 t/h; 3,7 MPa; 445 °C
 • Černé uhlí, degazační plyn
 Rozsah dodávky
 • Návrh technického řešení rekonstrukce kotle
 • Zpracování dokumentace
 • Spalovací systém (nové uhelné hořáky)
 • Systém recirkulace spalin
 • Demontáž a montáž technologie
 • Uvedení zařízení do provozu

 Garantované emise

 • NOx < 480  mg/Nm3
 • COx < 100 mg/Nm3
 Milníky
 • Zahájení realizace: 6/2013
 • Termín dokončení: 3/2014
 
 Kotel, typ Granulační kotel s přirozenou cirkulací a čtyřmi kroužkovými mlýny
 Parametry kotle
 • 50 t/h; 3,7 MPa; 445 °C
 • Černé uhlí, degazační plyn
 Rozsah dodávky
 • Návrh technického řešení rekonstrukce kotle
 • Zpracování dokumentace
 • Spalovací systém (nové uhelné hořáky)
 • Systém recirkulace spalin
 • Demontáž a montáž technologie
 • Uvedení zařízení do provozu

 Garantované emise

 • NOx < 480  mg/Nm3
 • COx < 100 mg/Nm3
 Milníky
 • Zahájení realizace: 6/2013
 • Termín dokončení: 3/2014
 

Referenční projekty

Kompletní seznam realizací