Plynofikace horkovodního kotle s výtavnou komorou, Košice

Místo realizace: Teplárna Košice, kotel HK3
Termín realizace: 2019 – 2020

 Kotel, typ Horkovodní plyno-uhelný kotel s bubnovou mlýnicí a výtavnou komoru 
 Parametry kotle
 • 20 – 116 MWt; 2,3 MPa(a)
 • Černé uhlí/zemní plyn -> zemní plyn
 Rozsah dodávky
 • Návrh technického řešení rekonstrukce kotle
 • Zpracování dokumentace
 • Dodávka spalovacího a bezpečnostního systému
 • Supervize montáže
 • Uvedení zařízení do provozu

 Garantované emise

 • NOx < 100 mg/Nm3
 • COx < 100 mg/Nm3
 Milníky
 • Zahájení realizace: 2/2019
 • Termín dokončení: 1/2020
 Kotel, typ Horkovodní plyno-uhelný kotel s bubnovou mlýnicí a výtavnou komoru 
 Parametry kotle
 • 20 – 116 MWt; 2,3 MPa(a)
 • Černé uhlí/zemní plyn -> zemní plyn
 Rozsah dodávky
 • Návrh technického řešení rekonstrukce kotle
 • Zpracování dokumentace
 • Dodávka spalovacího a bezpečnostního systému
 • Supervize montáže
 • Uvedení zařízení do provozu

 Garantované emise

 • NOx < 100 mg/Nm3
 • COx < 100 mg/Nm3
 Milníky
 • Zahájení realizace: 2/2019
 • Termín dokončení: 1/2020

Referenční projekty

Kompletní seznam realizací